Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 - 16:32
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


501 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: