Công đoàn - Cơ quan Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2017
Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 - 08:40
Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2013. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thược - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hữu Trúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, trưởng, phó phòng, đơn vị thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Hữu Trúc Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị

 Ảnh: Lãnh đạo Sở Tư pháp,Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm thuộc Sở ký kết giao ước thi đua năm 2017


Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018 gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Vân – Chánh Thanh tra Sở Tư pháp làm Trưởng ban và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017.

 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân

 Ảnh: Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các cá nhân


Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã tổ chức trao tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với 05 cá nhân và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho 06 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2016; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017 và tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị./.

Tin: Lê Thanh
Ảnh: Đức Thành
1.197 views

Tổng số: 93 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: