Báo cáo số 240/BC-STP ngày 01/11/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 1 tháng 11 năm 2021 - 16:02
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


42 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: