Báo cáo số 269/BC-STP ngày 14/11/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021 - 14:48
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


126 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: