Báo cáo số 183/BC-STP ngày 20/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021 - 14:28
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ kinh phí dự phòng, nội dung và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


192 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: