Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 12 tháng 8 năm 2021 - 17:30
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện văn hóa công vụ; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


88 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: