Báo cáo số 148/BC-STP ngày 20/7/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 - 16:22
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


100 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: