Công văn số 2210/UBND-NC ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 8 tháng 7 năm 2021 - 09:28
V/v thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung


File đính kèm: Kích chuột để tài về


52 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: