Quyết định số 126/QĐ-STP ngày 24/5/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 25 tháng 5 năm 2021 - 09:59
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


267 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: