Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021
Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021 - 11:38
Ngày 18/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021, định hướng giai đoạn 2021-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu đại diện Lãnh đạo: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Hội Luât gia tỉnh; Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh; lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng an ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh); Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức, viên chức Sở Tư pháp và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng công tác tư pháp năm 2020 và theo các chuyên đề.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020; triển khai Chương trình công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Đại biểu các ngành, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác tư pháp, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị trong công tác này.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2020; đồng thời đề nghị trong năm 2021, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó tập trung tham mưu giúp chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”, Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”; quan tâm thực hiện công trợ giúp pháp lý góp phần bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016…

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật Lý lịch tư pháp giai đoạn 2010-2020; đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Sở Tư pháp đạt thành tích phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2020; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 04 cá nhân”.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho các cá nhân


Tin: Lê Thanh.
Ảnh: Đức Thành
2.628 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: