Báo cáo số 287/BC-STP ngày 27/11/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 - 15:13
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; mức chi đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


195 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: