Báo cáo số 290/BC-STP ngày 29/11/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 - 11:00
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


169 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: