+ Ngày 21/06/2018 Ông/bà Phạm Văn Thắng, địa chỉ: xã Tân Tiến, Yên sơn, Tuyên Quang hỏi: Cháu nội tôi sinh năm 2014 tên là Phạm Hoàng Gia Bảo nay tôi muốn thay đổi tên cho cháu tôi nhưng đến xã thì xã yêu cầu cung cấp các giấy tờ làm căn cứ nếu là trùng tên với anh em họ hàng thì phải cung cấp gia phả dòng họ, còn nếu là do tên cháu không hợp do đi xem thì không có lý do và căn cứ để thay đổi, tôi hỏi hướng dẫn của UBND xã như vậy có đúng không và tôi vẫn muốn thay đổi tên cho cháu tôi thì tôi phải làm thế nào.

Ngày 09/07/2018 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

 - Khoản 1 Điều 28 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định:

"1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

 

 

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó ...".

- Khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: "Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự".

 

 

- Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: "Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước".

- Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

"1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu .....".

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: "Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó".

Như vậy, theo các quy định của pháp luật nêu trên thì cháu Phạm Hoàng Gia Bảo có quyền thay đổi tên và cần phải đảm bảo nội dung lý do thay đổi tên cho phù hợp với quy định của pháp luật như: việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó ... Việc thay đổi tên cho cháu Bảo phải có sự đồng ý của cha, mẹ cháu và phải được thể hiện rõ trong Tờ khai. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của cháu có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên cho cháu; thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục  được thực hiện theo quy định nêu trên.