+ Ngày 20/05/2020 Ông/bà Bàn Tuấn Anh, địa chỉ: Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ, Chiêm Hóa, Tuyên Quang hỏi: Em muốn đăng ký làm Lý lịch tư pháp số 2. Hồ sơ cần những gì??. Lệ phí hồ sơ bao nhiêu.

Ngày 20/05/2020 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

1. Về hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 2:

- Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định:

“1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

a) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

b) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia”.

* Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được chứng thực theo quy định.

- Khoản 2 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định: “Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp”.

2. Về mức thu phí:

- Điều 4 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (Sau đây viết là Thông tư số 244/2016/TT-BTC) quy định như sau: “Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người; phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ: 100.000 đồng/lần/người.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp”.

- Điều 5 quy định những trường hợp sau đây được miễn phí khi yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp:

“1. Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.

3. Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.

4. Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

5. Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp không thuộc diện được miễn phí, khi yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phải nộp phí là 200.000 đồng/lần/người; trường hợp thuộc các đối tượng được miễn phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 244/2016/TT-BTC nêu trên, khi yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phải xuất trình các giấy tờ theo quy định để chứng minh về việc được miễn phí và không phải nộp phí.

* Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp để được hướng dẫn. ĐT: 02073 822 831.