Số - ký hiệu: 1714/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: An ninh, trật tự, an toàn xã hội
Trích yếu: Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: