icon icon icon
Số - ký hiệu: 63/KH-STP Ngày ban hành: 23/11/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Dân tộc - Miền núi Ngày đăng: 24/11/2022
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: