Số - ký hiệu: 48-KH/ĐUK Ngày ban hành: 11/03/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 42-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 19/08/2022
2 41-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 17/08/2022
3 30-KL/ĐU Kết luận Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi tám (khóa X) 15/08/2022
4 54-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 7/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022 09/08/2022
5 40-KH/ĐU Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 04/08/2022
6 52-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 20/07/2022
7 50-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 5/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022 06/06/2022
8 29-KL/ĐU Kết luận Kết luận hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộn) kỳ thứ hai mươi sáu (khóa X) 06/06/2022
9 36-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 02/06/2022
10 06-ĐA/TU Đề án Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 31/05/2022
11 43-NQ/ĐU Nghị Quyết Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 30/05/2022
12 861-QĐ/ĐUK Quyết định Chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025 18/05/2022
13 18-QĐ/ĐU Quyết định Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022 16/05/2022
14 28-KL/ĐU Kết luận Kết luật Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi năm (khóa X) 05/05/2022
15 47-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 18/04/2022
16 46-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 3/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2022 12/04/2022
17 54/KH/UBND Kế hoạch Kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII 12/04/2022
18 35-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận năm 2022 01/04/2022
19 34-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 31/03/2022
20 33-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 30/03/2022