icon icon icon
Tuyên Quang tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em
Thứ Ba, ngày 29 tháng 8 năm 2023 - 15:04 - Lượt xem: 2.575

Ngày 07/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 3675/UBND-THVX về tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong đó lưu ý 04 nhiệm vụ sau: 

(1) Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cá nhân về phòng, chống đuối nước. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến từng trường học, lớp học, thôn, tổ dân phố.  

(2) Rà soát, phát hiện kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em đặc biệt là khu vực hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu nguy hiểm hệ thống thoát nước, đập nước thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, nhất là trẻ em, cụ thể như: làm rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.  

(3) Tăng cường hướng dẫn trẻ em các kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước và dạy bơi an toàn cho trẻ em.  

(4) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Thực hiện tốt công tác quản lý và bàn giao trẻ em trong dịp hè. Vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em các nguy cơ đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão, lũ. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha, mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước trẻ em. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em trong trường học. 

3. Đề nghị Tỉnh đoàn Tuyên Quang  

Xây dựng mô hình nhóm thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; mô hình Đội tuyên truyền măng non tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tổ chức tập huấn bơi an toàn, sơ cấp cứu, kỹ thuật cứu đuối cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và giáo viên về phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng gắn với phong trào “Trẻ em toàn xã biết bơi”. Hằng năm, tổ chức Giải bơi thiếu nhi “Đường đua xanh” cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và học sinh đang sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh.  

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong việc tuyên truyền, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quản lý, giáo dục học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước trẻ em. Chú trọng công tác tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ thuật cứu đuối cho cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế thôn bản, cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng./. 

Chi tiết tại: http://congbao.tuyenquang.gov.vn/media/files/old/3675-ubnd-thvx.pdf
 


Tổng số: 777 | Trang: 1 trên tổng số 78 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: