icon icon icon
Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 31/5/2023 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023 - 10:53 - Lượt xem: 899

Quyết định ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: