icon icon icon
Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực''
Thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2023 - 17:10 - Lượt xem: 2.770

Ngày 25/5/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” đã ban hành Thể lệ Cuộc thi số 04/TL-BTC.

 Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang online.

Đối tượng dự thi là Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Ra đề, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, công chức Sở Tư pháp).

Cuộc thi được tổ chức làm 02 vòng thi. Vòng Sơ khảo (Đợt 1: Từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 15/6/2023; đợt 2: Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 15/7/2023) và Vòng chung khảo (từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 15/8/2023).

Người dự thi truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” tại đường link https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang online và một số Trang thông tin điện tử, fanpage của một số cơ quan đơn vị; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi.  

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận đạt giải và tiền thưởng cho người đạt giải các đợt/vòng thi, cụ thể:

- Vòng sơ khảo: Mỗi đợt thi Ban Tổ chức Cuộc thi trao:

+ 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng);

+ 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);

+ 03 giải Ba mỗi giải trị giá 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng);

+ 15 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Vòng chung khảo: 

+ 01 giải Nhất trị giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

+ 03 giải Nhì mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

+ 05 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);

+ 20 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng)./.


Tổng số: 988 | Trang: 1 trên tổng số 99 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: