icon icon icon
Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 10/3/2023 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 - 14:41 - Lượt xem: 222

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 822 | Trang: 1 trên tổng số 83 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: