Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 10/3/2023 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 - 14:41
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023


File đính kèm: Kích chuột để tài về


28 views

Tổng số: 694 | Trang: 1 trên tổng số 70 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: