icon icon icon
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1-2
Thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 - 11:39 - Lượt xem: 179

Ngày 27-2, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 1, 2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự phiên họp UBND thường kỳ.

Hơn 1.275 tỷ đồng đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023, nguồn vốn dự kiến đầu tư hơn 1.275 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách Trung ương hơn 843 tỷ đồng, vốn ngân sách đối ứng của tỉnh trên 58 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 379 tỷ đồng, huy động khác trên 10 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn này, tỉnh sẽ đầu tư cho 4 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số đạt 4%/năm; hỗ trợ đất ở cho 21 hộ; hỗ trợ làm nhà ở 679 hộ; hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 40 hộ; đầu tư xây dựng 7 công trình nước sạch tập trung. Tỉnh thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư cho 62 hộ gia đình; đầu tư các công trình thiết yếu, phục vụ đời sống, sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Đường giao thông, nhà lớp học, nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc xã đặc biệt khó khăn…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 của Ban Dân tộc trình. Đồng chí yêu cầu, Ban Dân tộc tỉnh xem xét, bổ sung địa bàn huyện Sơn Dương, nghiên cứu, xem xét lại việc xây dựng nước sinh hoạt tập trung; bổ sung giải pháp, vai trò tổ trưởng tổ công tác; Ban Dân tộc thường xuyên theo dõi tháo gỡ vướng mắc của các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ để đề nghị, tham mưu với Ban Chỉ đạo xử lý kịp thời.


Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh dự thảo phê duyệt danh mục quyết định quy phạm của UBND tỉnh năm 2023.

Phấn đấu đến 2025 tỷ lệ độ thị hóa đạt trên 27% (13 đô thị)

Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2020 của Bộ Chính Trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch số 266- KH ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 27%. Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ có 13 đô thị. Thành phố Tuyên Quang hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II;  huyện Lâm Bình, Yên Sơn đạt đô thị loại V; thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa), thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) đạt đô thị loại IV; thị trấn Ha Hang (Na Hang), thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) phát triển theo hướng đô thị loại IV.

Tỉnh lập quy hoạch chung xây dựng, lập khu vực phát triển đô thị và đầu tư xây dựng 6 đô thị đạt tiêu chí đô thị loại V gồm: Sơn Nam, Hồng Lạc (Sơn Dương); Mỹ Bằng, Trung Môn (Yên Sơn); Phù Lưu (Hàm Yên); Hòa Phú (Chiêm Hóa) với 100% đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang và tái thiết, phát triển đô thị, nhất là hạ tầng y tế, giáo dục, công trình văn hóa cấp đô thị. Mục tiêu đến năm 2030 có 24 đô thị.

Các đại biểu đã thảo luận về những giải pháp thực hiện kế hoạch trong những năm tới liên quan đến quy hoạch, nguồn lực, cách thức triển khai. Kết luận vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Đây là kế hoạch quan trọng để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng xem xét lại quy chuẩn, tiêu chuẩn, khắc phục những yếu kém từ trước đây để xây dựng kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh có quy hoạch tốt, có tầm nhìn, có tính đột phá.

Trong nhiệm vụ, giải pháp phải thể hiện rõ việc, rõ người chủ trì, rõ thời gian thực hiện; làm rõ sự chủ động của các huyện, thành phố, đề xuất chủ trương, quy hoạch vùng phù hợp với nguồn lực địa phương trên tinh thần phân cấp mạnh, phân cấp rõ. Đồng thời rà soát các tiêu chí trong Kế hoạch 266 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện. Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo để báo cáo UBND tỉnh ban hành.


Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm du lịch 2023

Khai mạc Năm du lịch 2023 dự kiến vào cuối tháng 4-2023 gồm 6 hoạt động nổi bật là: Trao giải thưởng phong cảnh thành phố Châu Á năm 2022 cho Công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tinh hoa của núi rừng tại thành phố Tuyên Quang; tổ chức hạ thủy, khai trương du thuyền tại huyện Na Hang; tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ II - năm 2023 tại thành phố Tuyên Quang, huyện Lâm Bình; trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2023 tại thành phố Tuyên Quang; tổ chức giải bóng đá nữ các dân tộc toàn tỉnh; hoạt động hưởng ứng của các huyện, thành phố.

Cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Năm du lịch năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời nhấn mạnh, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cần có phương án cụ thể để tổ chức Năm du lịch 2023 của tỉnh gắn với tua, tuyến du lịch trong vùng, tổ chức có điểm nhấn để thu hút du khách; chuẩn bị khách mời chu đáo, quan tâm đến đối tượng khách mời là các đại sứ du lịch, có sức hút du lịch. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán chính xác; làm tốt nguồn lực xã hội hóa phục vụ sự kiện.

Kỳ họp cũng đã xem xét tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về Về việc điều chỉnh diện tích thuê đất, mục đích sử dụng đất thuê; thu hồi và cho thuê đất bổ sung để thực hiện phương án sử dụng đất của Công ty cổ phần chè Sông Lô (giai đoạn I); tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ban hành Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022; tờ trình của Sở Tài chính đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn lồng ghép thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Kết luận kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: UBND tỉnh sẽ tổ chức 3 hội nghị lớn gồm: Hội nghị tháo gỡ khó khăn sản xuất cho doanh nghiệp đã tổ chức trong tháng 2. Hội nghị về các giải pháp thu ngân sách; Hội nghị giải ngân vốn đầu tư công tổ chức trong tháng 3. Đây là trọng tâm điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh cho thúc đẩy sản xuất, thu ngân sách vượt tiến độ, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để các địa phương, các ngành có hướng giải quyết tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội sớm.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 13 đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua các khối thi đua năm 2022.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua các khối thi đua năm 2022.

 

Nguồn: báo tuyenquang.com.vn 


Tổng số: 314 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: