icon icon icon
Quy định của pháp luật tiếp cận thông tin về công khai thông tin
Thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023 - 15:39 - Lượt xem: 237

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết là Luật Tiếp cận thông tin năm 2016). Ngày 23/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2018/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP về Công khai thông tin thông qua Hỏi – đáp dưới đây.


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 988 | Trang: 1 trên tổng số 99 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: