Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022 - 14:51

 Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 15/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên  Quang  về tuyên truyền  pháp  luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại huyện Sơn Dương, Chiều ngày 18/12/2022, Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật cho 75 người dân xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại xã Sơn Nam

Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên chi đoàn Sở Tư pháp đã tuyên truyền một số quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật về công chứng, chứng thực, pháp luật về lý lịch tư pháp, Luật hôn nhân gia đình, Luật hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Trong quá trình tuyên truyền, các đồng chí đoàn viên đã trình bày, phân tích các quy định của pháp luật gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân và thực hiện kết hợp với thi tìm hiểu pháp luật thông qua việc trả lời câu hỏi tình huống liên quan đến pháp luật. Với mỗi câu trả lời đúng người dân nhận được phần thưởng của Ban Tổ chức, qua đó đã khuyến khính người dân trao đổi, thảo luận, tìm hiểu về pháp luật, nâng cao hiểu quả của công tác tuyên truyền pháp luật. 

 

Trao phần thưởng cho người dân trả lời đúng trong phần thi tìm hiểu pháp luật

 

Người dân tích cực trả lời tình huống trong phần thi tìm hiểu pháp luật


Thông qua buổi tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật đã giúp người dân nắm được các quy định của pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. 

Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, đồng thời là hoạt động của Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

 
46 views

Tổng số: 694 | Trang: 1 trên tổng số 70 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: