icon icon icon
Tư pháp địa phương hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với ''tinh thần chủ động'', ''từ sớm, từ xa''
Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022 - 16:25 - Lượt xem: 217

Sáng 19/12, Bộ Tư pháp đã làm việc với Giám đốc Sở Tư pháp các địa phương nhân Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Giám đốc Sở Tư pháp của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, để Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023 đạt được mục tiêu đề ra, phiên nội bộ sáng nay với sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý nghĩa hết sức quan trọng để cùng đưa ra những đánh giá và đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện công tác tư pháp năm 2023 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp báo cáo tóm tắt kết quả chủ yếu công tác tư pháp năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Trong đó, việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương hoặc các nhiệm vụ đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý được Bộ, ngành Tư pháp thực hiện chủ động, ban hành sớm để tổ chức thực hiện với tinh thần vào cuộc “từ sớm, từ xa”. Cùng với nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều và nặng nề hơn, toàn Ngành cũng đã tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp các địa phương đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, chất lượng, hiến kế các giải pháp mang tính đột phá để công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ Bộ, ngành trong thời gian tới được tốt hơn.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tư pháp của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2022, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn các cơ quan Tư pháp tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu, đưa công tác Tư pháp thực sự lên tầm cao mới, đi vào thực chất hơn.

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc

Bộ trưởng đề nghị, các Sở Tư pháp tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó lưu ý lồng ghép thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được giao; tăng cường công tác kiểm tra VBQPPL, theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản, nhất là tại các địa phương phát hiện nhiều văn bản trái quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhạy cảm, phức tạp. Bộ trưởng đề nghị các Sở Tư pháp chủ động rà soát, đề xuất vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về công chứng, luật sư, đấu giá... để tập trung hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ của Đề án 06/QĐ-TTg; tập trung nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó lưu ý vai trò, tầm quan trọng của dữ liệu hộ tịch trong việc cung cấp thông tin đầu vào cho CSDLQGVDC. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi, tăng cường xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu LLTP, bảo đảm thông tin LLTP luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cần tham mưu cho tỉnh quan tâm, kiện toàn bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế; tăng cường biên chế cho Sở, Phòng Tư pháp và tư pháp hộ tịch cấp xã, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng đó, tập trung nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; Tiếp tục duy trì, chú trọng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ, ngành Tư pháp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, Cổng Dịch vụ công của các địa phương.

 

Lãnh đạo Bộ Tư pháp chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các Giám đốc Sở Tư pháp

 Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp


Tổng số: 314 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: