Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022 - 08:37
Ngày 7-12-2022, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng, Tổng Cục thi hành án dân sự, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp; Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) 7 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

 

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm có 14 cơ quan thành viên là Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự 7 tỉnh, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong Khu vực thi đua đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời, đi vào chiều sâu với nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương giao; công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh đã tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành, hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

 

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu chào mừng Hội nghị

Các phong trào thi đua đã được triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự là điều kiện, là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao. Công tác thẩm định dự thảo VBQPPL tiếp tục được Sở Tư pháp các tỉnh trong Khu vực thi đua xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; chú trọng nâng cao về chất lượng và bảo đảm thời hạn theo quy định; Sở Tư pháp các tỉnh đã thẩm định 409 dự thảo VBQPPL. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã kịp thời phổ biến các văn bản, quy định trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; các địa phương trong Khu vực thi đua đã tổ chức 37.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho 4.379.301 lượt người; tổ chức 1.327 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 958.675 lượt người dự thi; biên soạn, cấp phát 17.165.161 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật, trong đó đã đăng tải 74.097 tài liệu trên Internet. 

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Đến thời điểm báo cáo đã có 1.043/1.182 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh trong khu vực thi đua đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt 88,24%, trong đó Tuyên Quang đạt 95,65%.  Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục  thực hiện bảo đảm chất lượng, số lượng vụ việc hòa giải thành tiếp tục tăng, góp phần quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Sở Tư pháp các tỉnh trong Khu vực thi đua tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; ứng dụng có hiệu quả phần mềm Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung; triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch tại địa phương, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Cục THADS các địa phương đã thụ lý trên 51.000 vụ, việc, trong đó có 42.245 vụ việc có điều kiện thi hành và đã giải quyết xong 36.037 vụ, việc (đạt 86,43%).  

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục THADS ký giao ước thi đua năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực thi đua đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp vào thành công chung của 7 tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị cũng như là đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác tư pháp chung của cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị, thời gian tới thủ trưởng các đơn vị trong khu vực quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng. Thủ trưởng đơn vị phải tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Ngoài các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và các tỉnh phát động, Khu vực thi đua và các Sở Tư pháp, Cục THADS cũng nên phát động phong trào thi đua của mình trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác, nhất là các nhiệm vụ còn có nhiều khó khăn, thách thức…

Tại Hội nghị đã tổ chức thảo luận, bình xét, suy tôn 07 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Đề nghị Bộ Tư pháp tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” đối với 04 tập thể gồm: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đề nghị Bộ Tư pháp xét, đề nghị Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét tặng thưởng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho 02 tập thể đạt số phiếu suy tôn liền kề đơn vị được suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp là Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023, bàn giao công tác cho Trưởng Khu vực khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023 cho Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang./.

Một số hình ảnh hoạt động Hội nghị:

 

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cán bộ Tư pháp đầu tiên của Việt Nam tại Di tích lịch sử Bộ Tư pháp.


 Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục THADS giao ước thi đua năm 2023


Một số hình ảnh tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

 

 
45 views

Tổng số: 276 | Trang: 1 trên tổng số 28 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: