Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022 - 15:21
Ngày 7-12, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Joyal, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng- Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) 7 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc.


Các đại biểu dự hội nghị.

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm có 14 cơ quan thành viên là Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự 7 tỉnh, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Trong năm, nhiều phong trào thi đua đã được các cơ quan tư pháp, THADS trong khu vực hưởng ứng, tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả nổi bật.  Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Đến thời điểm báo cáo đã có 1.043/1.182 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh trong khu vực thi đua đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt 88,24%, trong đó Tuyên Quang đạt 95,65%.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện, chất lượng, số lượng vụ việc hòa giải thành tiếp tục tăng, góp phần quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Sở Tư pháp các tỉnh trong Khu vực thi đua tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; ứng dụng có hiệu quả phần mềm Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung; triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch tại địa phương, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Cục THADS các địa phương đã thụ lý trên 51.000 vụ, việc, trong đó có 42.245 vụ việc có điều kiện thi hành và đã giải quyết xong 36.037 vụ, việc (đạt 86,43%).  


Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục THADS ký giao ước thi đua năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực thi đua đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp vào thành công chung của 7 tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị cũng như là đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác tư pháp chung của cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị, thời gian tới thủ trưởng các đơn vị trong khu vực quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng. Thủ trưởng đơn vị phải tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Ngoài các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và các tỉnh phát động, Khu vực thi đua và các Sở Tư pháp, Cục THADS cũng nên phát động phong trào thi đua của mình trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác, nhất là các nhiệm vụ còn có nhiều khó khăn, thách thức…

Tại Hội nghị, Khu vực thi đua nhất trí bỏ phiếu suy tôn các tập thể được tặng Danh hiệu Cờ thi đua Bộ Tư pháp, tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023, trao Cờ đăng cai Cụm trưởng Khu vực khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023 cho Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.

Nguồn: baotuyenquang.gov.vn

 
57 views

Tổng số: 282 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: