icon icon icon
Báo cáo số 368/BC-STP ngày 02/11/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022 - 11:05 - Lượt xem: 239

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức đất sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: