Báo cáo số 340/BC-STP ngày 17/11/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022 - 15:05
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


28 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: