Báo cáo số 341/BC-STP ngày 18/11/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022 - 17:03
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030


File đính kèm: Kích chuột để tài về


25 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: