Báo cáo số 335/BC-STP ngày 14/11/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022 - 11:18
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


49 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: