Kế hoạch số 41/KH-BDT ngày 10/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022 - 17:15
KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


30 views

Tổng số: 648 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: