Thông báo bán đấu giá số 138/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022 - 17:06
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất trên địa bàn thành huyện Na Hang tổ chức ngày 18/11/2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


99 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: