Thông báo bán đấu giá số 143/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 - 09:04
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 2 năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


165 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: