icon icon icon
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Vụ Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2030”.
Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2022 - 08:40 - Lượt xem: 232


 Sáng ngày 24/10/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyờn Quang phối hợp với Vụ Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2030”. Đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì Hội thảo.


Ảnh: Đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có 60 đại biểu là lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Đoàn Luật sư, một số tổ chức hành nghề luật sư và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Đại diện Vụ Dân sự - Kinh tế đã trình bày dự thảo Đề án

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Dân sự - Kinh tế đã trình bày dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2030”; đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới gắn với triển khai thực hiện Đề án. Các đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án, trong đó tập trung đánh giá về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án và kiến nghị giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án sau khi được ban hành.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội thảo


Ảnh: Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đây là tiền đề, là cơ sở để tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới; sau khi Đề án được ban hành với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, Sở Tư pháp sẽ tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả cụng tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức Hội thảo cũng là một trong chuỗi các hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022./.

 


Tổng số: 112 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: