Quyết định số 172/QĐ-STP ngày 10/10/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022 - 14:07
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


112 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: