Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019 - 15:32
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.580 views

Tổng số: 648 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: