icon icon icon
Báo cáo số 285/BC-STP ngày 28/9/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 - 09:56 - Lượt xem: 160

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: