icon icon icon
Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025
Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2022 - 17:15 - Lượt xem: 347

Ngày 17/9/2022, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

 Tham dự Đại hội có các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; đại diện Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, đại diện Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên và 17 đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội Chi bộ

Đại hội đã đánh giá nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của Chi bộ; duy trì thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 100% đảng viên Chi bộ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên nâng cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công tác ngày một nâng cao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, của ngành. Ban Chấp hành Chi bộ đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Đảng để lãnh, chỉ đạo các hoạt động của Chi bộ. Các mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra; nhiều nhiệm vụ mới phát sinh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo chính trị đã chỉ ra, phấn đấu đạt và đạt vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025 đã đề ra.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Vũ Thị Như Trang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở giữ chức Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Hoà, Phó Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính Tư pháp giữ chức Phó Bí thư và đồng chí Lê Huy Tùng, thanh tra viên, Thanh tra Sở, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025./.

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025


Tin: Lê Thanh

Ảnh: Đức Thành.

 


Tổng số: 314 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: