Báo cáo số 266/BC-STP ngày 13/9/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022 - 10:54
Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tháng 09 năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


20 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: