Báo cáo số 252/BC-STP ngày 29/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022 - 11:20
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Qua


File đính kèm: Kích chuột để tài về


59 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: