icon icon icon
Đoàn kiểm tra công tác tư pháp huyện Hàm Yên kiểm tra công tác tư pháp năm 2022 tại xã Yên Thuận và xã Bạch Xa
Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022 - 10:11 - Lượt xem: 222


 Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về kiểm tra công tác tư pháp cấp xã năm 2022; Quyết định số 2459/QĐ -UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp cấp xã năm 2022 (sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra số 2459), ngày 25/8/2022, Đoàn Kiểm tra số 2459 do ông Trần Văn Kiều, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện làm trưởng đoàn, ông Hoàng Trung Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện làm phó trưởng đoàn cùng các thành viên tiến hành kiểm tra công tác tư pháp tại 02 xã Yên Thuận, Bạch Xa. Đây là hai địa phương được Sở Tư pháp thanh tra công tác hộ tịch- chứng thực năm 2021. 


Quang cảnh buổi kiểm tra

Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra các công tác tư pháp gồm: Chứng thực; hộ tịch; hoà giải ở cơ sở; theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm kiểm tra khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 45/KL-STP ngày 29/12/2021 của Sở Tư pháp về công tác quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch đối với Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong thực hiện nghiệp vụ tám tháng đầu năm 2022 để đưa công tác Tư pháp trên huyện Hàm Yên đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Trần Văn Kiều

 


Tổng số: 298 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: