Quyết định số 152/QĐ-STP ngày 22/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022 - 16:00
Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


69 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: