Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 23/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2022 - 10:58
Ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


73 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: