Báo cáo số 245/BC-STP ngày 24/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022 - 10:55
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, khu đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp, khu di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


49 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: