Báo cáo số 250/BC-STP ngày 26/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022 - 10:50
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025


File đính kèm: Kích chuột để tài về


90 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: