Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định quy định 'Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025'
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022 - 11:23
Ngày 04/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND quy định “Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025” (Sau đây viết tắt là Quyết định số 479/QĐ-UBND), trung đó đã quy định Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, cụ thể:

 I. Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 479/QĐ-UBND quy định chỉ tiêu của 09 Tiêu chí, gồm: 

1. Tiêu chí Giao thông

Tiêu chí về Giao thông có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm là 100% (≥70% được cứng hóa).

Hai là, Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt từ 65% trở lên được cứng hóa.

2. Tiêu chí Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai

Tiêu chí về Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai có nội dung là “Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới chủ động” với chỉ tiêu đánh giá là từ 80% trở lên.

3. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá

Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Hai là, Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định với chỉ tiêu là đạt.

4. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Có chợ nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch phát triển và đạt chuẩn theo quy định với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Hai là, Có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng tổng hợp đạt chuẩn theo quy định với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

5. Tiêu chí Nhà ở dân cư

Tiêu chí về nhà ở dân cư có nội dung là “Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố” với chỉ tiêu đánh giá là từ 75% trở lên.

6. Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Có vùng sản xuất nông sản chủ lực của xã được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương trở lên gắn với truy xuất nguồn gốc với chỉ tiêu đánh giá là từ 1 vùng trở lên.

Hai là, Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

7. Tiêu chí Văn hoá

Tiêu chí Văn hoá có nội dung là “Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới” với chỉ tiêu đánh giá từ 80% trở lên. 

8. Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm

Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn với chỉ tiêu đánh giá là từ 2m2/người trở lên.

Hai là, Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Có vị trí nghĩa trang phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng được các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật về công trình nghĩa trang; ban hành quy chế quản lý nghĩa trang với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

9. Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có nội dung là “Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn” với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

II. Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 479/QĐ-UBND quy định chỉ tiêu của 14 Tiêu chí, gồm: 

1. Tiêu chí Quy hoạch

Tiêu chí quy hoạch có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Hai là, Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Ba là, Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên chỉ tiêu đánh giá là đạt.

2. Tiêu chí Giao thông

Tiêu chí giao thông có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định là 100%.

Hai là, Tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn: Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt từ 50% trở lên.

Ba là, Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt từ 80% trở lên.

3. Tiêu chí Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

Tiêu chí Thủy lợi và phòng, chống thiên tai có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Có ít nhất một loại cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với chỉ tiêu đánh giá là từ 5% trở lên.

Hai là, Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

4. Tiêu chí Giáo dục

Tiêu chí giáo dục có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền khi đáp ứng ít nhất một trong hai nội dung đánh giá sau:

- Khu sân chơi tại trường chính, điểm lẻ trường mầm non có mái che để đảm bảo hoạt động vui chơi, rèn luyện thể chất cho trẻ với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

- Có tối thiểu 01 trường (tiểu học, THCS hoặc TH&THCS) có bể bơi để phục vụ việc dạy bơi, rèn luyện kỹ năng bơi cho học sinh với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

5. Tiêu chí Văn hóa

Tiêu chí Văn hóa có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Hai là, Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Ba là, Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới từ 85% trở lên.

6. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Có chợ nông thôn đáp ứng tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới theo quy định và đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Chú ý: Xã không thực hiện đánh giá tiêu chí số Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn khi: Có chợ nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch nhưng chưa xây dựng hoặc không có chợ nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch.

7. Tiêu chí Thông tin và Truyền thông

Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng: Đảm bảo năng lực hạ tầng truyền dẫn để đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn và có ít nhất 01 điểm phát vifi miễn phí phục vụ nhu cầu của người dân tại các điểm công cộng (nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã, trụ sở UBND cấp xã,…) với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

8. Tiêu chí Nhà ở dân cư

Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt từ 90% trở lên.

9. Tiêu chí lao động

Tỷ lệ lao động làm việc trong ngành kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản trên tổng số lao động có việc làm trên địa bàn từ 42% trở xuống.

10. Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn với chỉ tiêu đánh giá là từ 3 sao trở lên.

Hai là, Có sản phẩm nông sản chủ lực của xã được ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc với chỉ tiêu đánh giá là từ 1 sản phẩm trở lên.

Ba là, Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử trên 10%.

Bốn là, Có vùng sản xuất nông sản chủ lực của xã có hợp đồng liên kết sản xuất được cấp mã vùng với chỉ tiêu đánh giá là từ 01 vùng trở lên.

Năm là, Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã (nếu có) thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Sáu là, Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường) có chỉ tiêu đánh giá là đạt.

11. Tiêu chí Hành chính công

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

12. Tiêu chí Môi trường

Tiêu chí Môi trường có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch: Có vị trí nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng được các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật về công trình nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và ban hành quy chế quản lý theo quy định với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Hai là, Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn với chỉ tiêu đánh giá là từ 4m2/người.

13. Tiêu chí Chất lượng môi trường sống

Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm đạt 100%.

14. Tiêu chí Quốc phòng và An ninh

Tiêu chí Quốc phòng và An ninh có nội dung và chỉ tiêu đánh giá như sau:

Một là, Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân với chỉ tiêu đánh giá là đạt.

Hai là, Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả với chỉ tiêu là đạt./.

Tin: Nguyễn Hiền

 
177 views

Tổng số: 648 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: