Báo cáo số 231/BC-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022 - 16:45
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị và lập, ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


57 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: