Công văn số 929/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 04/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2022 - 14:01
Về việc kiểm tra đề nghị xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLCKCN


File đính kèm: Kích chuột để tài về


28 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: