Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022 - 20:58
Ngày 06/8/2022, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 20 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa tham dự hội nghị học tập trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII qua Video clip bài giảng của các báo cáo viên Trung ương, gồm: (1) Chuyên đề 1 “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; (2) Chuyên đề 2 “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt; (3) Chuyên đề 3 “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt; (4) Chuyên đề 4 “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt./.

Tin và ảnh: Minh Hiền

 
247 views

Tổng số: 282 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: